"En bit av samhället som var en spegelbild av någonting större" av Reiner Hartleb